Möt digitaliseringsstrategen Tony McCarrick

Intervjuserien om att skapa världens bästa kundupplevelse

Tony McCarrick, Digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun

Södertälje kommun går i bräschen för digitalisering

Möt digitaliseringsstrategen Tony McCarrick

Enligt OECD har kommunerna i Sverige halkat efter i digitaliseringen av samhället. En kommun som bryter den negativa nationella trenden är Södertälje, som nyligen nominerades till Sveriges Digitaliseringskommun 2019 av SKR. Bakom succén står en av landets mest rutinerade digitaliseringsstrateger.

Intervjun med Tony är en del av vår intervjuserie där vi möter några av Sveriges främsta experter på kundupplevelser, digitalisering och innovation. 

Tony McCarrick har mer än tjugofem års erfarenhet av digitalisering inom kommun och förvaltning. I början av 2018 utsågs han till digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun, som en del av planen för digitalisering av kommunens tjänster till invånarna.

Sedan dess har Södertälje bland annat lanserat en helt ny e-tjänstplattform, skaffat en chatbot till kommunens hemsida och en mjukvarurobot (RPA, Robotic Process Automation) som automatiserat exempelvis frånvarorapportering och bokning av färdtjänst, samt som första kommun i Sverige inlett ett samarbete med Hack for Sweden. Dessutom har man öppnat upp kommunens data, exempelvis delar man skoldata till Hemnet.se som nyttjar datan för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens skolor och förskolor. Det går fort i hockey.

Hur skulle du beskriva din roll i Södertäljes digitalisering?

– Mitt uppdrag är att hjälpa Södertälje att ta ett samlat grepp kring digitalisering. Digitaliseringen av samhället påverkar hur vi lär oss, hur vi kommunicerar, arbetar, leder, samspelar och samskapar, men även så klart den demokratiska processen. Vi ställs inför frågor såsom vilka digitala ekosystem vi behöver bygga och hur vi kan samskapa med andra. Jag bruka säga att ny teknik ger ingen förändring om man fortsätter med ett gammalt arbetssätt. Därför måste jag och min grupp visa hur man kan jobba på ett annat sätt, holistiskt och med tydligt fokus på synergier, leverans och ett mervärde för våra medborgare.

– Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är Södertäljeborna vana vid, men digitaliseringen och den demografiska utvecklingen – vi blir ju fler och lever allt längre – ställer helt nya krav. Hastigheten i utvecklingen gör att de här kraven förändras allt snabbare.

”Digitaliseringen av samhället påverkar hur vi lär oss, hur vi kommunicerar, arbetar, leder, samspelar och samskapar, men även den demokratiska processen.”

Tony McCarrick Digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun

Om du skulle lyfta fram några övergripande framgångsfaktorer, vad är viktigast för att kunna arbeta användardrivet på en kommun?

– Omvärldsbevakning är en av nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid, ett kritiskt förhållningssätt är också ett fundament i allt utvecklingsarbete. Man måste förstå det nya kommunikationslandskapet och kunna samspela med användarna, bjuda in dem att hjälpa oss att skapa en användarupplevelse som känns relevant för dem och skapar verkligt mervärde. Man måste ställa sig själv samma fråga, om och om igen: Är det vi gör relevant?

Okej, men även om ni lyckats väldigt bra så har många andra kommuner svårt att komma igång. Vad tror du att det beror på?

– Kommuner har en tendens att blicka inåt istället för utåt mot omvärlden, och bakåt istället för framåt. Det kan ibland vara svårt att skapa koncept för samskapande och samspel med användarna, där tillit och ödmjukhet är i fokus. Det finns inte lika naturligt i en kommun som i exempelvis näringslivet.

”Det kan ibland vara svårt att skapa koncept för samskapande och samspel med användarna, där tillit och ödmjukhet är i fokus. Det finns inte lika naturligt i en kommun som i exempelvis näringslivet.”

Tony McCarrick Digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun

Vad gör ni annorlunda i Södertälje, för att hantera de här problemen och få fart på digitaliseringen?

– Ett exempel i vårt arbete för att bättre förstå möjligheter och utmaningar med det framtida Södertälje, är att vi anordnade två hackathons nu i januari 2020. Vi förstår ju egentligen att vi inte vet vad våra medborgare vill, och att vi behöver hitta nya arbetsformer för att samskapa med våra medborgare, medarbetare och leverantörer för att tillsammans skapa ett bättre Södertälje.

Minecraft Hackathon som vi anordnade den 31:a januari var ett hackathon för skolelever i Södertälje. Eleverna arbetade i Minecraft för att bygga sitt framtida Södertälje och kartan i Minecraft hämtades från Södertäljes öppna dataportal. Eleverna tog fram förslag på hur framtidens skola kan byggas på ett hållbart sätt och fick därmed möjlighet att visa hur de på ett innovativt sätt kan ta ansvar för framtiden och miljön. Genom arbetet skapar eleverna ett personligt förhållningssätt till de globala miljöfrågorna och får en känsla för vad dessa innebär och vad eleven själv kan och vill göra åt dem.

– Samtidigt anordnade vi Hack for Södertälje på Södertälje Science Park, ett 24-timmarshackathon för alla i Södertälje, som var ett sätt för oss på Södertälje kommun och Södertälje Science Park att börja testa fler arbetsformer och utveckla hur vi tänker. Problemställningarna som vi adresserade där var miljömässig hållbarhet, mobilitet och en attraktiv och hållbar stadskärna. Förutom det uppenbara – att få grymma idéer för utveckling av Södertälje City – var en stor del av syftet med det här hacket att vi ville lära oss mer om hackathons som arbetsmetod.

Att ställa om till ett användardrivet arbetssätt är ju en långsiktig strategi som kanske kan kännas övermäktig innan man kommit igång. Men ni verkar ha fått positiva effekter även på kort sikt?

– Absolut. Vi har på väldigt kort tid kunnat visa att vårt arbetssätt har inneburit en ökad leveransförmåga, med synergier mellan våra olika digitala kanaler. Förändringstakten har ökat snabbt och ger redan ett ökat mervärde för Södertäljes medborgare.

Finns det någonting du hade gjort annorlunda om du fick göra om er resa så här långt?

– Till att börja med skulle jag omvärldsbevaka ännu mer än vi redan gör. Jag hade också aktivt sökt upp människor och organisationer som tycker annorlunda än jag själv, det är väldigt utvecklande. Sen hade jag också ställt frågan om det jag eller vi i vårt team gör är relevant ännu oftare, helst varenda dag!

Till sist: om du skulle rekommendera en inspirerande person inom användardriven innovation, vem skulle du välja då?

– I så fall vill jag lyfta fram Amy Webb, som är en amerikansk futurist. Hon har bland annat skrivit en bok som heter ”The Signals Are Talking: Why Today’s Fringe Is Tomorrow’s Mainstream”. I korthet menar hon att de människor och organisationer som kan avläsa det som händer i periferin kommer att förstå de stora förändringar vi står inför bättre, och därmed bättre kunna ta fram lösningar – digitala ekosystem som möter användarens förväntningar och behov både i nuet och framöver.

Intervjun med Tony McCarrick är en del av vår intervjuserie där vi lyfter framstående profiler inom digitalisering,  kundupplevelse och innovation.

Få värdefulla insikter, kunskap och inspiration – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).