Strategi och kartläggning

Sätt riktningen

Ta fram en genomförbar och agil strategi som följer utvecklingen i din bransch och samtidigt möter kort- och långsiktiga mål.

Hur vi gör

Utforskar det digitala landskapet och kartlägger relevanta teknologier, affärsmodeller och omvärldsfaktorer.

Kartlägger kundresan, analyserar användardata och undersöker nya digitala möjligheter.

Visualiserar strategin, definierar nyckeltal och en tydlig väg framåt.

Fyller i eventuella gap i strategin och ser över existerande mål (om sådana finns).

Analyserar styrkorna och definierar resursbehovet i er organisation.

Digitala produkter

Lansera ofta och gärna

Hur vi gör

Intervjuar kunder, analyserar användardata och genomför användningstester för att få djupgående insikter.

Kartlägger kundresan och förutsäger framtida kundupplevelser baserat på teknik- och marknadstrender.

Skapar engagerande, omvälvande koncept som levererar på affärsstrategier och affärsmål.

Designar, bygger och lanserar digitala produkter som möter marknadsbehoven och är skalbara.

Hanterar, driftar och lanserar innovativa lösningar i en kontinuerlig förbättringscykel.

Kunskapsöverföring

Rusta dina team för framtiden

När dina lösningar förändras måste även din organisation förändras. Det betyder att kompetensen och kunskapen för att driva digitalisering måste finnas kvar hos er.

Hur vi gör

Utbildar dina medarbetare och bygger en innovationskultur som genomsyrar hela din organisation.

Delar våra metoder och verktyg samt bygger designsystem och ett strukturellt kapital.

Implementerar bevisat effektiva arbetssätt som främjar utveckling och innovation.

Identifierar nyckelpositioner som bör adderas till era team för att stödja kontinuerlig transformation.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).