Så bygger du en roadmap utifrån kundens behov

feature-image

Att skapa en optimal roadmap

Så bygger du en roadmap utifrån kundens behov

Är det dags att ompröva hur ditt företag skapar sina roadmaps för framtiden? Att utveckla strategin utifrån ett kundperspektiv kan leda in er på den optimala vägen till framgång.

Varje företag (nåja) har en plan för vart man vill nå och en ungefärlig uppfattning om hur det ska gå till. Hos nystartade företag tenderar de här planerna att vara ganska vagt formulerade, tills en potentiell finansiär kommer in och ber att få se något mer konkret. Ju mer etablerad man blir, desto mer detaljerad och genomtänkt brukar strategin bli – även om detta naturligtvis inte alltid är fallet. Men med tiden blir ofta ett företags (eller en statlig organisations) roadmap samtidigt allt mindre fokuserad på kunden och mer inriktad på att möta finansiella och operativa mål.

Kundcentrerade roadmaps

Vi har ett annat angreppssätt när vi utvecklar (eller bearbetar befintliga) roadmaps för våra uppdragsgivares räkning. Enligt vår erfarenhet är det bästa sättet att uppnå finansiella och prestationsrelaterade mål att börja med slutkunden. Att förstå vad kunderna vill ha nu och vad de räknar med i framtiden, ger en optimal plattform att bygga vidare på. Denna typ av insikter uppstår inte ur tomma intet. Vi måste samla in dem genom djupintervjuer med kunder, analyser av data och användarbeteenden, utvärdering av marknads- och tekniktrender m.m., innan vi kan skapa väl underbyggda kundresor.

Nyfiken på att veta mer om designmetodiken, läs om hur vi arbetar med service design

När allt detta är på plats kan vi kartlägga det aktuella läget, inklusive de utmaningar, möjligheter och fördelar företaget har i förhållande till sina konkurrenter, innan vi tillsammans definierar en roadmap med tydliga milstolpar som är anpassade till kundernas behov och företagets affärsmål.
Baserat på detta kan sedan resurskraven för framtiden definieras, inklusive personalbehov, krav på IT-system och bandbredd, samt optimala partners i bolagets ekosystem.

Att veta vad som ska levereras till kunderna framöver gör det också lättare för oss att definiera de optimala digitala kanalerna för att marknadsföra och distribuera de digitala produkterna, och att sedan sätta en lämplig budget för detta. Detta gör att man kan förutsäga tillväxt och utforma en prissättningsstrategi.

Agila roadmaps

Givetvis måste varje roadmap vara agil. I den digitala världen kan förutsättningarna förändras väldigt snabbt. Det kan bero på nya trender, konkurrenter eller tekniker – och en agil roadmap gör att du kan reagera på dessa förändringar utan att behöva göra om hela strategin från grunden. Varje gång en milstolpe uppnås, kartlägger vi det aktuella läget och anpassar om nödvändigt strategin för att säkerställa en realistisk och bekväm resa mot de överenskomna finansiella och operativa målen.

Denna ständigt pågående processen av analys, utvärdering och implementering speglas också i hur vi arbetar med design, produktion och underhåll av digitala tjänster. Vi börjar alltid med att lära oss allt om marknaden och kunderna, vi ser till att alla plattformar är skalbara och att vi kan lansera tjänster och produkter snabbt och iterativt – så att vi är först på marknaden med det kunderna vill ha.

Att bygga roadmaps tillsammans

När vi utvecklar strategier gör vi det i nära samarbete med våra kunder. Vi måste dela med oss av vår kunskap och erfarenhet med dem, men de måste också dela sin expertis på området med oss. Det är inte så att vi dyker upp på ett möte hos dem, för att sedan återvända flera veckor eller månader senare med en färdig roadmap. Vi vill förstå deras verksamhet och deras kunder på djupet, vilket innebär att vi deltar och interagerar med bolaget eller organisationen och deras kunder – vi kanske till och med flyttar in på deras kontor, vilket vi till exempel gjorde nyligen när vi utvecklade olika roadmaps för en svensk myndighet.

För att underlätta samarbetet använder vi vårt eget Teamwork Kit, vilket hjälper till att säkerställa att alla är engagerade och arbetar mot gemensamma mål. Metoden har specialutvecklats för att ge en trygg men utmanande miljö som uppmuntrar alla medlemmar i ett team att bidra med sina kunskaper och kompetens.

Vår erfarenhet har lärt oss att en agil roadmap inte kan skapas utan ett nära samarbete, på samma sätt som en produkt eller tjänst inte kan utvecklas utan ett nära samarbete mellan en leverantör och deras kunder. Det är i förståelsen av varandra som de bästa resultaten uppnås.

Få värdefulla insikter, kunskap och inspiration – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).