Så lyckas du med innovation – välkommen till Modighetsrapporten!

Så lyckas du med innovation – välkommen till Modighetsrapporten!

Daresay Team - oktober 6, 2017

Hur skapar du ett klimat där innovation frodas? Ligg steget före med hjälp av Modighetsrapporten.

Vad är Modighetsrapporten?

Vi står i dag inför ett teknologiskt paradigmskifte där de flesta företag måste ställa om sin verksamhet för att vara relevanta i den nya, digitala världen. Detta medför krav på hög anpassningsförmåga och mod att våga byta ut gamla föreställningar mot nya idéer och förhållningssätt.

I Modighetsrapporten från Daresay delar svenska ledare med sig av sin syn på mod och innovation. Hur viktigt är mod för att utveckla ett företag i rätt riktning, hur modiga är våra svenska företag och vad skapar rätt förutsättningar för att innovera?

Missa inte tillfället att inspireras av förebilder inom förändring från både företag och forskning. Vad fick Susanne Bergh, chef för kund och kanalstöd, att våga ta steget att starta en stor förändringsresa på Länsförsäkringar? Vilka tre egenskaper behövs för att skapa en innovativ organisation? Och hur bygger du som ledare ett klimat med trygga medarbetare?

Med hjälp av Novus har vi låtit intervjua 150 beslutsfattare om mod och digitalisering. Vi har även fördjupat oss i forskning på ämnet och låtit intervjua såväl framstående ledare som forskare. Resultatet av vår nyfikenhet hittar du i Modighetsrapporten. Mycket nöje!

”Vad gäller innovation så finns det ingen spåkula – därför får du alltid räkna med att du kan misslyckas. Därför är mod viktigt när det kommer till innovation och kreativitet. Att innovera handlar om att ge sig ut på okända vatten och det medför alltid en viss risk.”

Leif Denti, Forskare inom ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation

Ett urval av innehållet

Mod & Innovation

Forskningen om kopplingen mellan mod och innovation.

Från tradition till innovation

Susanne Bergh, chef för kund- och kanalstöd, om hur Länsförsäkringar skapade Sveriges bästa mobiltjänst.

Svenska ledare om mod och digitalisering

Resultat och analys av undersökningen

Så bygger du modiga team

Superteams — ett forskningsbaserat verktyg för att bygga modiga, högpresterande och lösningsinriktade team.

Så skapar du en innovationskultur

Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet, om hur du motiverar dina anställda att våga mer.

“Lita på medarbetarna”

Pernilla Dahlman, vd på Daresay, om vikten av trygghet i modernt ledarskap.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).