Fler och bättre innovationer med kundens hjälp – presentationerna!

4

Fler och bättre innovationer med kundens hjälp – presentationerna!

Daresay Team - January 23, 2018

Nära 100 personer samlades på Sliperiet när Daresay Umeå bjöd in till frukostseminarium på temat kunddriven produktutveckling. Här hittar du presentationerna från morgonen.

Daniel Eriksson, Service Designer på Daresay, inleder seminariet med att berätta om kunddriven produktutveckling och fördelarna med att involvera slutkunder och användare i innovationsarbetet. Hans presentation hittar du nedan.

Morgonens andra talare är Caroline Sjöblom, produktchef på Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster. Caroline delar med sig av Arbetsförmedlingens digitala transformation och hur de framgångsrikt arbetar med att ta fram digitala tjänster genom ett kunddrivet och agilt arbetssätt. Hennes presentation hittar du nedan.

Umeå

Fredrik Johansson

Business Director

The Daresay website uses cookies to give you the best browsing experience while you’re visiting. You can learn more about them and read our cookie policy here.