Ett bättre akutbesök genom fokus på upplevelsen

Ett bättre akutbesök genom fokus på upplevelsen

För Södersjukhuset - Hälsa & sjukvård

Vår utmaning

Att ge föräldrar och barn bästa möjliga mottagande på barnakuten genom att förbättra förståelsen och acceptansen för vårdprocessen, besvara vanliga frågor och minska deras oro – för att därmed frigöra tid och resurser till vård av patienter.

Vår lösning

En välkomstfolder förklarar för föräldrar hur barnakuten fungerar och beskriver de olika stegen i vårdförloppet – samt var och varför flaskhalsarna uppstår. Den innehåller också tips och svar på vanliga frågor. Vi levererade även idéer och koncept för hur digitalisering kan stötta patienter, anhöriga och personal i framtiden.

Så gjorde vi

Vi observerade beteenden på barnakuten, intervjuade patienter, föräldrar och medarbetare på barnakuten och satte upp triggermaterial i personalrummet. Arbetet resulterade i en kundresa samt en prototyp i form av en informationsfolder, redo att börja användas.

Effekter

Foldern har utvärderats av både personal och besökare på barnakuten. Enkätundersökningar bland besökare och personal visar att förståelsen för verksamheten har ökat samtidigt som behovet av att ställa frågor har minskat, vilket bidrar till att frigöra tid för personalen.

Om kunden

Sachsska barn- och ungdomssjukhusets barnakut vid Södersjukhuset i Stockholm. Över 120 000 personer söker akut vård på Södersjukhuset varje år. Barnakuten delar in barnen i fyra grupper utifrån symtomens svårighetsgrad.

Patientresan

Välkomstfoldern

Hör av dig

Vill du förbättra era kundupplevelser eller driva förändringsarbete i er organisation? Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).