En sprint för bättre arbetsgivartjänster

En sprint för bättre arbetsgivartjänster

För Arbetsförmedlingen - Designsprint

Design & konceptutveckling
Labs

Vår utmaning

Att utveckla ett ramverk som uppmuntrar arbetsgivare att använda Arbetsförmedlingens digitala tjänster efter ett inledande telefonsamtal med en kundtjänstmedarbetare.

Vår lösning

Vi skapade en intervjuguide med individualiserade uppföljningsplaner som hjälper arbetsgivarna att hitta rätt digitala verktyg.

Om kunden

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet med uppdrag att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad för både arbetssökande och arbetsgivare samt genomföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Så gjorde vi

Vi gjorde en kartläggning av existerande processer, utforskade nya idéer och skapade och testade prototyper utifrån en strikt tidsplan.

5

dagar

8

personer

2

nyligen sammanslagna avdelningar

Ska vi ses?

Vill du prata om utmaningar, idéer och digital transformation? Då har du kommit rätt.

Hör av dig

Vår utmaning

Arbetsförmedlingen genomgår just nu en omorganisation där de vill bli mer digitala och användarcentrerade i förhållande till båda sina huvudsakliga kunder – arbetsgivare och jobbsökande. En del av den här processen har resulterat i en sammanslagning av avdelningarna för kundservice respektive digitala kanaler.

Vi fick uppdraget att utveckla ett ramverk för arbetsgivare på små och medelstora företag. Målet var att underlätta och uppmuntra arbetsgivarna att utnyttja Arbetsförmedlingens digitala arbetsgivartjänster för att hitta kvalificerad personal, efter ett inledande telefonsamtal med en medarbetare i deras kundtjänst. Arbetsförmedlingen ville att denna process skulle vara innovativ, inkluderande för personalen runt om i landet, och att den snabbt skulle generera marknadstestade och mervärdesskapande idéer. Med andra ord perfekta förutsättningar för en designsprint.

Vår lösning

En intervjuguide i sex steg för introduktionsmöten med arbetsgivare gör det möjligt för kundtjänstmedarbetare att snabbt samla in relevant information och att introducera passande digitala tjänster för arbetsgivaren. Den är flexibel nog för att personalen ska kunna ställa frågor på ett sätt som de känner sig bekväma med. Den säkerställer också att arbetsgivaren har ett digitalt konto hos Arbetsförmedlingen innan samtalet är över, och en förståelse för hur de kan leta efter kvalificerad personal och lägga in relevanta jobbannonser på platsbanken.

Efter telefonmötet får arbetsgivaren en individualiserad uppföljningsplan som tydligt visar vilka steg man gått igenom under samtalet, och vilka steg de har kvar för att fullfölja planen.

”Idag hyser jag så mycket mer hopp för vår organisation än vad jag gjorde igår. Inte bara för att vi genomför en designsprint, utan också på grund av engagemanget och intresset ledningen har visat för vad vi gör här.”

Ellen Blanck Customer Experience Lead, Arbetsförmedlingen

Så gjorde vi

Hur utvecklar man processprototyper på bara en vecka? Så här gjorde vi, tillsammans med ett team från Arbetsförmedlingen.

Under dag 1 samlades Daresays designers och strateger, samt Arbetsförmedlingens kundtjänstrepresentanter, produktägare och designers. Roller fördelades(som vem har utslagsröst som beslutsfattare), domänexperter intervjuades, kunskap delades, och vi formulerade vilken den viktigaste utmaningen som skulle lösas under resten av veckan var.

Under dag 2 kartlade vi den nuvarande marknadssituationen, diskuterade utmaningen vi hade framför oss, genererade idéer, utvecklade dem och gjorde enkla skisser.

Under dag 3 diskuterade vi de olika idéerna, röstade på vilka som skulle utvecklas vidare – vid denna tidpunkt bjöd vi även in Arbetsförmedlingens generaldirektör och Head of Employer Digital Services att delta. Den utvalde beslutsfattaren valde sedan vilken idé som skulle prototypas, och vi utvecklade en storyboard om hur det här skulle gå till.

Under dag 4 använde vi storyboarden för att skapa en prototyp som vi sedan testade själva, innan vi slutförde prototypen.

Under dag 5 testade vi prototypen på kunder från små och medelstora företag. Efter ett telefonmöte intervjuade vi arbetsgivarna om deras tankar om intervjuhandledningen och rekryteringsplanen.

”Jag tror att alla företagsledare kan lära av hur besluten kan fattas snabbt och gemensamt, vilket är en förutsättning för en designsprint. Alla beslut måste inte fattas på styrelsenivå med omfattande planering och utredning innan. Ibland kan de snabba besluten vara de bästa.”

Mikael Sjöberg Generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Ska vi ses?

Vill du prata om utmaningar, idéer och digital transformation? Då har du kommit rätt.

Hör av dig

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).