Digital transformation i fem steg

feature-image

Digital transformation i fem steg

Den digitala transformationen är för många organisationer den största utmaningen man står inför idag. Varje företag har dessutom unika digitala utmaningar och möjligheter. Er digitala road map kommer att skilja sig från era konkurrenters, affärspartners och från de företag som ni ser upp till. Den beror på era kunder och deras behov, era affärsmål, er personal, företagskultur, och er förändringsbenägenhet.

På Daresay vet vi hur svårt det här kan vara. Därför har vi utvecklat en modell för digital transformation i fem steg, som är utformad för att hjälpa er att komma igång och leverera konkreta resultat. Modellen är välbeprövad och har hjälpt företag som Länsförsäkringar AB – årets mobilbank tre år i rad – att bli digitala branschledare.

Vissa företag klättrar först tre steg med oss, och går sedan tillbaka ett steg eller två. Men på samma sätt som er digitala road map är unik, så kommer er omvandlingsresa också att vara det. Ni behöver kanske inte börja på steg ett, men för att maximera er potential är det ofta bra att återvända till steg ett och klättra därifrån, så att ni når toppen med bästa tänkbara förutsättningar.

1.

Skapa en kundcentrerad vision

Allt börjar med en kundcentrerad vision. Er vision och affärsplan bör fokusera på att leverera det kunderna vill ha på sikt, snarare än det som ger bäst avkastning idag, eller de produkter och tjänster ni redan har i er pipeline. Att förutse marknadstrender, utvärdera och ompröva ert ledarskap, samt att analysera både era egna och era konkurrenters digitala kapacitet, är alla viktiga delmoment.

När vi började arbeta med Arbetsförmedlingen till exempel, var deras vision att bli mer relevanta för arbetsgivare, och att på så sätt hjälpa människor tillbaka i arbete. Numera hjälper vi dem att uppnå det genom stegen i vår transformationsmodell.

2.

Analysera organisationens kapacitet

Med en vision på plats kan ni börja analysera organisationens förmåga att genomföra strategin. En fundamental del av digital transformation är change management (strukturerat förändringsarbete). Er organisation är byggd för att passa ert nuvarande arbetssätt – men förmodligen inte lika lämpad för digitalisering. Att skapa ett digitalt projekt internt är ofta en bra början, eftersom det låter er prova er fram, leverera snabba resultat och påvisa värdet av digitala investeringar för hela organisationen. Men förr eller senare blir organisatoriska förändringar oftast nödvändiga – oavsett om det gäller nyrekrytering eller att utbilda befintlig personal. Det här kan bara göras genom att kartlägga er organisationsstruktur och matcha den mot behoven i din digitala strategi.

Ett exempel på det här är vårt arbete med ASSA ABLOY. Vi kom ursprungligen in i företaget som en extra organisatorisk resurs för att hjälpa dem att återuppfinna vanliga dörrlås. När vårt design- och utvecklingsteam hade tagit fram deras nya digitala dörrlås, skapade ASSA ABLOY ett eget UX-team som nu tar dem vidare på deras digitala resa.

3.

Skapa rätt värde för era kunder

En organisationsförändring kan så klart ta tid, men att gå vidare till nästa steg och skapa rätt värde för era kunder kan också göras parallellt med det arbetet. Vad vill era kunder verkligen ha? Vilka innovationer i er bransch kommer att vinna marknadsandelar framöver? Kanske håller er kassako tillbaka utvecklingen? Att förstå era kunder är nyckeln till att förstå er framtid. Hur ni uppfattar dem och hur de verkligen fungerar och känner är oftast inte riktigt samma sak. Genom att möta dem, dela deras erfarenheter och använda den data som de delar med sig av, kan man få viktiga insikter som bidrar till att utveckla koncept och skapa nya digitala erbjudanden.

För TV4 Fotbollskanalen kunde vi exempelvis designa och bygga en ny digital tjänst för fotbollsfans på bara tre månader, genom att träffa fans och förstå vad de ville ha.

4.

Hitta din plats i det digitala ekosystemet

Design och utveckling kan bara spegla kundernas önskemål när ni verkligen vet vilka behoven är, och var och hur er organisation passar in i det digitala ekosystemet. Med digitalisering – och de möjligheter det ger – kommer nya affärspartners och nya leverantörer. Kanske flyttar ni hela er produktportfölj till en extern sajt, börjar samla in big data och gör om er kod till open source, eller så upptäcker ni att ni behöver lägga till nya mobila enheter till ert erbjudande. Att identifiera rätt affärspartners i ert nya ekosystem är ett viktigt strategiskt beslut för att försäkra er om en säker och smidig integration – både i front-end och back-end – och för att i slutändan kunna leverera en framgångsrik övergång till ett digitalt arbetssätt.

5.

Mät framgång

Framgång måste givetvis mätas och utvärderas, och en sak är säker när det handlar om digitalisering: data kommer att finnas tillgänglig för er. Ofta i överflöd. Genom att skapa mätbara KPI:er får ni bra verktyg som mäter hur framgångsrik er transformation är. Ibland är allt ni behöver en effektiv kundundersökning, andra gånger kan antalet nedladdningar eller besök på en webbplats vara rätt KPI. Att identifiera och analysera KPI:er ger er statistiska underlag och mätetal som alla interna intressenter själva kan se och dela.

När vi skapade VAB-appen för Försäkringskassan till exempel, så kunde vi visa att den inom en vecka var en av de fem mest nedladdade apparna i hela landet. I dag har den över en miljon besök varje månad. Verktygen för att mäta framgångarna finns där, och framgång är vad vi på Daresay alltid vill leverera.

Ställ en fråga om förändring eller digitalisering

Om du läst ända hit …

… och vill veta ännu mer, ta kontakt med oss så berättar vi mer! Men om du vill fundera lite till, tänk så här:

Tidpunkten har aldrig varit bättre. Genom att agera nu kan du göra den digitala transformationen till en riktig framgångshistoria. Allt du behöver göra är att vara modig och lita på oss, så kan vi göra den här resan tillsammans.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).